Båtbärgning

Genom åren har Drive Entreprenad bärgat många båtar. Båtbärgning och arbete i vatten innebär alltid en utmaning. Ofta finns det inte tillräcklig information om båtar som sjunkit och mycket tid måste läggas på att ta fram en plan för en kostnadseffektiv och säker bärgning. Vi har erfarenheten och kunskaperna som behövs.

Kostnadseffektiv och säker bärgning

Några av våra tidigare projekt

Bärgning samt rivning av restaurangpråm i Karlstad. Bärgning av båt ombyggd till restaurang som sjunkit i Klaraälven. Båten lyftes upp med hjälp av vajerdomkrafter monterade på balkkonstruktion mellan kajkant och linkflottar. Revs efter besiktning på plats.
Bärgning av fiskebåt i Trollhättan. En fiskebåt i trä låg sjunken vid en kaj i Trollhättan. En dykbesiktning av fartygen gjordes för att försäkra sig om att den tåldes att lyftas. Dykare kopplade båten som lyftes med mobilkran. På Land skrotades båten ner med rivningsutrustad grävmaskin. Material separerades och sorterades.