Vi har kunskapen och erfarenheten att demontera specifika delar inom industrin. Detta kan tex. vara att skrota bort transportörer, traverser, cisterner mm inne på områden där Er verksamhet pågår runt om kring. Vi har erfarenheten och resurserna för att ta bort stora och komplicerade konstruktioner utan risk för kvarvarande byggnader och utrustning.