Vid primära skedet av byggprojekt står vi till förfogande med planeringskonsultation och även med schaktning, spontning och andra byggförberedande arbeten. Givetvis består vår maskinpark av miljögodkända maskiner.