Håltagning

Med lång erfarenhet inom betonghåltagning har vi en förståelse för branschen och dess unika utmaningar. Genom åren har vi finjusterat våra tekniker och metoder för att kunna leverera fina resultat till våra kunder. Oavsett om det handlar om små, eller stora jobb. Vi strävar alltid efter att leverera resultat som lever upp till dina förväntningar och ser fram emot att få hjälpa dig med dina projekt.

Alla typer av håltagning & sågning!

Några av våra tidigare projekt

Rivning av betongbro. Rivning av betongbro över vattendrag. Vid sågning etablerades flottar under bro för att fånga sågvatten. Körbanan på bron klövs i två delar för att underlätta lyft. Bron och fundament lyftes bort i fyra delar och hanterades på landsidan.
Stambyte. Genom åren har vi utfört flera stambyten i olika omfattningar och storlek. Dessa projekt kantas av noggrann planering och bra kommunikation mellan olika yrkesgruppen.
Sågning av hisschakt. Vid ombyggnation av en gammal bank till flerbostadshus hjälpte Drive till med håltagning inför ett nytt hisschakt. Då schaktet gick genom det gamla bankvalvet innebar det komplicerad sågning genom tjocka, armerade material.
Fasadbyte. Vid renovering av flerbostadshus i Jönköping byttes stora delar av betongfasad mot glas. Drive sågade fasaden som lyftes ner med mobilkran.