Industritjänster

Drive Entreprenad har stor erfarenhet vid rivning och entreprenadarbeten i industrimiljö. Vi har utfört projekt av alla storlekar mot energibolag, processindustri och liknande miljöer. I industrimiljö finns ofta ett stort behov av mångsidighet, ofta är rivningen komplicerad, tidsplanen kort och arbetsmiljöriskerna stora.

Alltid flexibla och lösningsorienterade!

Några av våra tidigare projekt

Rivning av brunmassatvätt på ett pappersbruk. Ett stoppjobb där vi hade 31 timmar på oss att riva och transportera ut den gamla utrustningen från fjärde våningen. Enda vägen ut var genom ett traversschakt. Det var ett tekniskt avancerat jobb med mycket tung utrustning. Arbete skedde i skift dygnet runt.
Rivning av panna 1 på Högdalens Kraftvärmeverk. Rivning av äldre sopförbränningspanna under pågående verksamhet. Totalt revs pannan med tillhörande utrustning ut på ca 6 veckor. Arbetet skedde med 3 skift dygnet runt. Då beställaren hade full verksamhet på sina andra pannor samt att byggnationen inför den nya pannan skedde samtidigt var kraven på planering och koordinering stora. Systerpannan, Panna 2, revs under 2021.
Stoppjobb. Drive är varje år delaktig i stoppjobb på flera industrier i södra Sverige. Här finns stort behov av planering. Ofta är det mycket som ska göras under kort tid, då arbetena är beroende av varandra är kommunikation och samarbete kritiskt. Vi jobbar för att alltid vara flexibla och lösningsorienterade.
Rivning av pulversilos på kraftvärmeverk i Värnamo. Två pulversilos cirka 15m höga stående 10m upp på taket av en betongbyggnad revs. Då dom var i för dåligt skicka att lyfta skars dom ner på plats med hjälp av krankorg. Även en transportör upp till pannhus samt kringutrustning revs.