Fällning av betong silo och skorsten på cementas fabrik i Limhamn. Arbetet gick som planerat och även fällningen av objekten. Skorstenen var dock komplicerad då det inuti betongskorstenen stod en tegel skorsten. 14 skorstenen Vi spränger.