Bron rangerades in med hjälp av domkrafter och grävmaskin för att sedan delas upp och skrotas. Arbetet gick planenligt och utan tillbud med nöjd beställare, som det ska vara.