Rivning och borttagning av 16 st. betongdykdalber med en vikt på ca 80-100 ton.
Dykdalberna stod på träpålar som sprängdes av i bottennivå när dessa säkrats i kranen.
Arbetet gjordes åt Marine Group, www.marinegroup.se