Rivning och utrangering av processutrustning åt Omya. Arbetet omfattade bland annat 17 cisterner, krossverk med mera.