Nedan ser ni exempel på tidigare arbete vi utfört:

 

Rivning och utrangering åt Omya

Rivning och utrangering av processutrustning åt Omya. Arbetet omfattade bland annat 17 cisterner, krossverk med mera.

Rivning av fyrar åt Sjöfartsverket

Rivning av två fyrar åt Sjöfartsverket på Fotö i Göteborg.

Rivning av renseri och barktrumma

Rivning av renseri och barktrumman på Holmen Paper i Hallstavik.

Rivning av traverser och konsolkranar

Rivning av 6 st traverser samt ett antal konsolkranar på Oresund Heavy industri.

Borttagning av betongdykdalber

Rivning och borttagning av 16 st. betongdykdalber med en vikt på ca 80-100 ton.
Dykdalberna stod på träpålar som sprängdes av i bottennivå när dessa säkrats i kranen.
Arbetet gjordes åt Marine Group, www.marinegroup.se

Rivning av mesaugn

Rivning av Mesaugn samt förgasaranläggning åt södra Cell i Värö. Arbetet har gjorts under produktion och närliggande, driftsatt media.

Cementas fabrik i Limhamn

Fällning av betong silo och skorsten på cementas fabrik i Limhamn. Arbetet gick som planerat och även fällningen av objekten. Skorstenen var dock komplicerad då det inuti betongskorstenen stod en tegel skorsten. 14 skorstenen Vi spränger.

Rivning av bro åt sjöfartsverket

Bron rangerades in med hjälp av domkrafter och grävmaskin för att sedan delas upp och skrotas. Arbetet gick planenligt och utan tillbud med nöjd beställare, som det ska vara.

Rivning av hamnanläggning

Rivning av hamnanläggning åt Aarsleff som på uppdrag av Stockholms hamnar bygger nya kajer i Värtahamnen.

Rivningen har varit tekniskt avancerad då det har varit stora konstruktioner på och under vattnet samtidigt som det har varit väldigt tidspressat.

Tex. omfattade rivningen en bilramp samt en tågramp i stål med tillhörande betong konstruktioner ute i vattnet samt 4 dykdalber i betong. Arbetet gjordes på 5 veckor.