Vi utför sprängningar på stål, betong och berg. Vid svåråtkomliga och arbetsovänliga platser är sprängning ett bra precisionsalternativ. Vi har både kompetens och utrustning för att utföra sprängningar på ett säkert sätt i alla typer av närmiljöer. Givetvis står vi till förfogande med konsultation, riskbedömning och vibrationsmätningar inför de utmaningar som kräver dessa kompetenser.