Sprängning

Vi utför sprängningar på stål, betong och berg. Vid svåråtkomliga och arbetsovänliga platser är sprängning ett bra precisionsalternativ. Vi har både kompetens och utrustning för att utföra sprängningar på ett säkert sätt i alla typer av närmiljöer. Givetvis står vi till förfogande med konsultation, riskbedömning och vibrationsmätningar inför de utmaningar som kräver dessa kompetenser.

Sprängning på ett säkert sätt!

Några av våra tidigare projekt

Sprängning av motorvägsbro. I samband med byggnationen för Förbifart Stockholm var Drive Entreprenad med och sprängde bron över E4 vid Kungens Kurva. Bron var av betong och vägde ca 2000 ton. Sammanlagt borrades 1600 st hål i det förberedande arbetet. Täckning gjordes med fiberduk upphängt i en specialbyggd vajerkonstruktion.
Fällning av vindkraft. Efter en olycka på ett 120 meters vindkraftverk utanför Sundsvall anlitades Drive för rivning. Då ungefär halva tornet fortfarande stod upp bedömdes det att risken med en konventionell var för stor. Innan rivning kunde påbörjas fälldes därför tornet genom en sprängning med RSV-laddningar.